Trustmedia innoveert met
nieuw digitaal advertentiemodel
"Cost per Hour"

Trustmedia, de reclameregie van De Tijd en L'Echo, kondigt een nieuwe digitale advertising currency aan: Cost per Hour (CPH). Dit innovatieve model laat toe om te meten hoe lang een digitale advertentie wordt bekeken. Cost per Hour gaat met "tijd" als parameter namelijk een heel eind verder dan de huidige Cost per Mille, die enkel het aantal impressies meet.

Voortaan zullen we het engagement van de lezer ten opzichte van advertenties meten, analyseren en optimaliseren. Op deze manier kunnen adverteerders hun campagnes plannen en sturen in lijn met hun branding objectieven, aldus Sven Lybaert, Sales Manager Digital.

De lancering van Cost per Hour door Trustmedia is een primeur voor België. Pioniers in de UK zijn Financial Times en The Economist. Trustmedia bereidde de lancering nauwgezet voor en deelde hierbij in de ervaring die The Financial Times al opdeed sedert de opstart met CPH.

The primary outcome for advertisers who have run a CPH Campaign is a very simple one - "the length of time an Ad is in view has a significant impact on a user's awareness and understanding of an advertiser and his communication message.' Advertisers are now starting to evaluate the time an Ad is in view as measurement of campagin success alongside traditional metrics, vat Alistair Smith, Senior Digital commercial Strategy & Insight Manager van de FT, de CPH samen.

CPH legt dus de nadruk op kwaliteit (engagement van de lezers) en niet meer éénzijdig op kwantiteit. De voordelen voor de adverteerder zijn aanzienlijk. Zo is er een gegarandeerde visibiliteit van de ad: de adverteerder betaalt per geziene advertentie op basis van tijd. En de merkimpact wordt meetbaarder: een hechter engagement van de lezer vertaalt zich in een hogere brand recognition en brand association.

CASE

Keytrade Bank zag de voordelen en stapte als eerste mee in dit advertentiemodel. De resultaten van hun campagne Keyprivate (14/12 - 31/12/2015) spreken voor zich.Op basis van de criteria van het CPH-model, klokte Keytrade Bank af op 3.411 uur absolute exposuretijd, goed voor wel 390.831 kwalitatieve impresies. De gemiddelde inview time van de ad was daarenboven 31 seconden, wat tot 4 maal hoger ligt dan de niet geoptimaliseerde impressies (CPM).De online ad werd niet alleen gewoon gezien, 1 op de 4 surfers was ook daadwerkelijk interactief met de campagne door in de banner te gaan en dat voor een gemiddelde van 8 seconden.Deze resultaten bewijzen dat deze eerste CPH-campagne op tijd.be | lecho.be een kwalitatiever rendement opleverde voor Keytrade Bank, of zoals Geoffroy Picard, digital marketing manager bij Keytrade Bank, het verwoordt:

Wij waren vragende partij voor het CPH-model om zo een diepere betekenis te geven aan digitale impressies. Door als eerste adverteerder in België dit mediamodel te gebruiken, tonen we onze interesse voor innovatie en de zoektocht naar efficiëntie. Dit sluit nauw aan bij ons productgamma.

Enkel betalen voor het aantal uren dat je advertentie effectief gezien wordt door potentiële klanten, geeft blijk van een efficiënt beheer van ons mediabudget. Het was voor ons dan ook een duidelijke evidentie om een innoverend product zoals KeyPrivate met een dergelijke innoverende digitale campagne te lanceren!Neem voorsprong.

Voor meer informatie, contacteer sven.lybaert@trustmedia.be (02/422.05.08)