Mediafin lanceert "Only Human" garantie

Uit MM Brunch - 15/10/2017

Mediafin – de groep boven De Tijd en L’Echo – speelt al een tijd een voortrekkersrol op de digitale krantenmarkt. Deze positie doen ze alweer eer via de introductie van een kwaliteitscharter voor digitale reclame. Tekst en uitleg door Hans De Rore en Sven Lybaert, respectievelijk commercieel directeur Mediafin en Business Partner Digital van Trustmedia.

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Vanwaar dit initiatief?
Hans De Rore: We geloven rotsvast dat de toekomst in onze sector multimediaal is, zoals ook blijkt uit ons businessmodel. Dat omvat print en digitale platformen, zowel wat onze redactionele als commerciële producten betreft. De digitale markt kampt echter met een aantal problemen en die willen we vanuit onze toonaangevende rol aanpakken, zodat ze gezond en kwalitatief kan zijn.

Over welke problemen heb je het dan?
Sven Lybaert: Het gaat om heikele kwesties die de afgelopen maanden wereldwijd opdoken, met zelfs dalende investeringen vanwege oa de FMCG-, banken- en auto-adverteerders tot gevolg. Dan denk ik aan problemen op het vlak van brand safety, ad fraude, viewability en privacy. In december lanceren we onze nieuwe website die we gebouwd hebben in samenwerking met November 5 en Adobe Experience Manager. Hij staat garant voor een betere user experience en zal zeer service driven opgevat zijn, met een aantal premium tools. In ons nieuwe digitale platform hebben we baanbrekende technologie ingebouwd waardoor we komaf kunnen maken met de eerder geciteerde problemen, meer bepaald inzake ad fraude en viewability.
HDR: We gaan zelfs zover dat we met Mediafin een charter lanceren dat we letterlijk zullen ondertekenen en zullen naleven. Het zal gelden voor al onze mediamerken: De Tijd | L’Echo, Sabato en Netto | Mon Argent. We garanderen onze adverteerders hiermee dat de campagne-traffic op onze sites 100% menselijk is, met 100% viewability volgens de normen van de markt. Dat doen we in samenwerking met MRC-gecertificeerde instanties, in dit geval respectievelijk met ADLOOX en MOAT, die je zowat kunt beschouwen als de auditors die garant staan voor de betrouwbaarheid van de gegevens.

Maar er is meer: jullie verbinden je ook tot het beheren van de vergaarde gegevens als een goede huisvader.
HDR: Inderdaad. Ons privacybeleid zal volledig in overeenstemming zijn met de GDPR die in mei 2018 van kracht wordt. Daarnaast bevat het Mediafin Digital Charter ook verbintenissen inzake brand safety en de user experience. Het is opgevat als een heel transparant model, met een integrale rapportering aan de adverteerders; je kunt het beschouwen als een soort ISO-label. We nemen dus de lead om onze adverteerders een volledig menselijke, fraude vrije en kwalitatieve context te bieden voor hun communicatie die bovendien de nieuwe regelgeving inzake privacy respecteert. We hopen dat onze concullega’s ons voorbeeld zullen volgen, zodat er weer meer vertrouwen kan groeien in digital advertising.

Waaraan mogen we ons dan concreet verwachten?
HDR: We hebben onze verbintenissen effectief neergeschreven in een charter. Dit wordt gepubliceerd in de kranten en op onze website. Verder gaan we een campagne voeren rond het charter, zowel in onze eigen media als in de vakpers en via DM. Je kunt het precieze handvest alvast hier raadplegen.