Privacy – Mediafin Studios

1. Over Mediafin Studios
De mediaregie van Mediafin NV (hierna “Mediafin Studios”) biedt advertentieruimte te koop aan op audiovisuele kanalen, in kranten, in magazines en op digitale media, die eigendom zijn van Mediafin NV.

Mediafin Studios met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301, treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke.

Mediafin Studios neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Dit privacy-en cookiebeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing wanneer Mediafin Studios advertentieruimtes beheert, exploiteert en commercialiseert op websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door Mediafin NV (hierna genoemd “Diensten”), dan wel van een derde partij voor wie Mediafin Studios als externe regie optreedt.

De bedoeling is om duidelijk aan te geven welke gegevens Mediafin Studios verzamelt wanneer u de websites van Mediafin NV bezoekt, of van een derde partij voor wie Mediafin Studios als externe regie optreedt, wat daarvan de bedoeling is, en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit beleid te verzetten. Daarom verwijzen we ook naar het privacybeleid van De Tijd en L’Echo.


2. Entiteiten Mediafin Studios

Volgende entiteiten maken deel uit van Mediafin Studios en bieden Diensten aan:

 • Trustmedia
 • Content Republic
 • Comfi
 • Bereal
 • Bepublic

3. De Diensten
Mediafin NV biedt diverse Diensten van informatie en events aan, waarbij ze content aan u aanbieden om u te informeren en meer betrokkenheid bij u te creëren. Op die manier willen de entiteiten van Mediafin NV u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten gepersonaliseerde content en reclame (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame), alsook het delen van persoonsgegevens binnen Mediafin NV zoals in dit Privacybeleid hoger omschreven.

Als we verwijzen naar “content”, bedoelen we onder meer alle artikels, beeld- en geluidsmateriaal, reclame, en andere inhoud die we aanbieden, al dan niet interactief (vb. polls, wedstrijden, …).

Deze content wordt geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de sites die u bezoekt en de informatie die u met Mediafin Studios hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende sites of Diensten van Mediafin NV inschreef.

4. Op welke manier verzamelen we gegevens? En over welke gegevens gaat het?
Persoonsgegevens van Mediafin NV kunnen gedeeld worden met verschillende entiteiten die deel uitmaken van de vennootschap zelf, in België en in het buitenland, waaronder Mediafin Studios.
Daarnaast kan Mediafin Studios ook gegevens ontvangen van adverteerders, commerciële partners, en/of geassocieerde entiteiten.

Op die manier verzamelt en verwerkt Mediafin Studios de volgende informatie voor de doeleinden, zoals bepaald in artikel 6 van dit Privacybeleid:

 • Registratie
  Wij verzamelen gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, naam, bedrijf, en telefoonnummer) wanneer u inschrijft op de website van Trustmedia (
  https://www.trustmedia.be) om per e-mail en telefonisch geïnformeerd te worden over advertentie acties of promoties.

 • Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van Diensten en App(s) van Mediafin NV.
  Wij verzamelen gegevens wanneer u gebruik maakt van Diensten van Mediafin NV. Bijvoorbeeld: welk abonnement u heeft, de webpagina’s die u bezoekt, de functies die u gebruikt, advertenties die op door u bezochte webpagina’s verschijnen alsook de advertenties waarop u klikt. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd wanneer ze gebruikt worden om over alle gebruikers heen het effectieve aantal en gebruik op de websites van Mediafin NV te volgen.

 • Mediafin Studios voert marktonderzoeken uit. Daarbij worden vragenlijsten verzonden, de antwoorden hierop worden bewaard voor analyse doeleinden.

Bij gebruik van de app(s) van  Mediafin NV op een mobiel apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat apparaat worden vastgelegd, en kan ook het gebruikte type apparaat of de versie van het gebruikte besturingssysteem worden vastgelegd.

 • Informatie over de locatie van de gebruiker: Mediafin NV kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

5. Cookies

 • Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden afgeleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

 • Waarom gebruiken wij cookies?
  Mediafin NV maakt op haar websites gebruik van cookies voor alle doeleinden, zoals bepaald in artikel 6 van dit Privacybeleid, en in het bijzonder om:

                          i)de kwaliteit en functionaliteiten van de websites te verbeteren;
                    ii)te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de websites en om statistieken op te stellen;
                    iii)u gepersonaliseerde informatie en advertenties als onderdeel van de Diensten van Mediafin NV te tonen.

 • Welke cookies gebruikt Mediafin NV:
  Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen.

           Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
 
          
Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. Mediafin Studios gebruikt o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze websites en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ), DoubleClick for Publishers (meet het aantal impressies en kliks op de websites), Adhese (meet het aantal impressies en kliks op de websites).

         
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te onthouden (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

         
Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.

 • Hoe kan u cookies weigeren en verwijderen?:
  U kan uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van Mediafin NV geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de help-functie van uw browser. Daar kan u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.


  NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

  Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

  Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

  Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

6. Hoe gebruiken we deze gegevens?

 • Om individuele voorkeuren te identificeren en de advertenties te personaliseren.
  Mediafin NV gebruikt de gegevens die ze verzamelt om hun Diensten die ze aanbieden te personaliseren. Mediafin NV streeft ernaar de Diensten die ze aanbieden zo relevant mogelijk te maken voor u. Zo wordt er een profiel bijgehouden op basis van uw gebruik van de Diensten van Mediafin NV om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses en de bezochte webpagina’s kan Mediafin NV de advertenties en content aanpassen voor verschillende groepen gebruikers.


  Voor meer details kan u doorklikken naar het privacybeleid van De Tijd en L’Echo.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen:
  om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van Mediafin NV als in uw belang.
 • Naleving wet- en regelgeving:
  informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Mediafin Studios rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle
  (accountants). Mediafin Studios kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. We behouden het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door autoriteiten aan te vechten.

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin Studios, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.


7.1. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten geassocieerd met Mediafin NV.

7.2. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren.  We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie.

7.3. We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

7.4. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:
- Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
- Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
- Om de rechten van Mediafin NV te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

7.5. Verder kunnen we de verzamelde niet-persoonlijke (en dus geanonimiseerde) gegevens openbaar delen met onze partners, zoals adverteerders. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld aan hen meedelen om hen informatie te versturen over het algemene gebruik van de Diensten van Mediafin NV.

7.6. Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Mediafin Studios verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

7.7. Verder zal Mediafin Studios uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Mediafin Studios daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.
Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet op absolute wijze garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door de Diensten van Mediafin NV te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs een andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van deze Diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.


9. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen, alsook om een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Een aanvraag kan electronisch ingediend worden via een formulier op het adres https://www.tijd.be/service/consumentenrecht, alsook via andere kanalen vermeld in paragraaf 11 'Contact'.


U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct en B2B marketing. Personalisering maakt echter deel uit van deze verwerking voor marketing. Indien u dus dit recht op verzet uitoefent met betrekking tot het personaliseren van de Diensten van Mediafin NV, zullen zij u bijgevolg geen toegang kunnen verlenen tot een of meerdere Diensten van Mediafin NV waarvoor een account vereist is.


U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiervoor kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Via post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Via telefoon:  +32 (0)2 274 48 00
Via email: contact@apd-gba.be


10. Wijziging van Privacybeleid
Mediafin Studios behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

11. Contact
Als u een vraag heeft over dit Privacybeleid, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:
Via post: Mediafin NV, Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel
Via email: privacy@mediafin.be (contact functionaris voor gegevensbescherming/data protection officer)

Via telefoon: +32 (0)2 423 16 11

12. Toepasselijk recht
Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige of Franstalige hoven en rechtbanken te Brussel.